Είστε εδώ

Τασούλης Θέμης, «Θεές φωτοσυλλαβές δικές του», Νέα Πορεία, τόμ. 35, τχ. 407-409 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989), σ. 12