Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1983, τεύχος 341-344

(ανυπόγραφο), «Τα τριαντάχρονα και τα ευρετήρια της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 97

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Εγνατία 1958», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 98-99

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Fragmenta (1-9)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 99-100

Ξεινός Γιώργος, «Το συγγραφικό δικαίωμα προϋπόθεση ελευθερίας», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 101-107

Μπελιές Ερρίκος, «Η αγωγιμότητα του μέλλοντος», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 107

Μπελιές Ερρίκος, «Ο κήπος ξεβάφει», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 107

Θηβαίος Γ.Ν., «Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 108-115

Γιοκαρίνη Κούλα, «Πρόζα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 116

Χαρπαντίδης Κοσμάς, «Οι φίλοι», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 116

O' Connor Flannery, «Ό,τι επαναστατεί πρέπει να συγκλίνει», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 117-133

Γεωργιάδης Θανάσης, «[Flannery O' Connor, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 133

Ριζάκης Κώστας, «Ό,τι πληρώνω», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 134

Ριζάκης Κώστας, «Ο άλλος φόβος», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 134

Μουρέλος Γιώργος, «Ρούλας Αλαβέρα, Ακηδία, ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 135-138

Μουρέλος Γιώργος, «Georg Trakl, Ποιήσεις, μετάφραση Δημ. Στ. Δήμου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 138-140

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 141-144