Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Εγνατία 1958», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 98-99