Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Georg Trakl, Ποιήσεις, μετάφραση Δημ. Στ. Δήμου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 138-140