Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Ρούλας Αλαβέρα, Ακηδία, ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 135-138