Είστε εδώ

Γεωργιάδης Θανάσης, «[Flannery O' Connor, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 133