Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Fragmenta (1-9)», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 99-100