Είστε εδώ

Χαρπαντίδης Κοσμάς, «Οι φίλοι», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 116