Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα τριαντάχρονα και τα ευρετήρια της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 341-344 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1983), σ. 97