Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1972, τεύχος 211-214

Τζούβας Δημήτριος, «Ιωάννης», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 121-122

Τζούβας Δημήτριος, «Μυλοπόταμος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 122

Δέλιος Γιώργος, «Λογοτεχνική έκφραση και επιστήμη», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 123-135

Sangiglio Crescenzio, «[Rodolfo di Biasio, σημείωμα του μεταφραστή]», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 136

di Biasio Rodolfo, «Μη ξυπνάς τ' όνειρο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 136-137

di Biasio Rodolfo, «Κινούμε ασυνήθη βήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 137

di Biasio Rodolfo, «Στο περιθώριο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 137-138

di Biasio Rodolfo, «Δόστε μου τ' άστρα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 138

di Biasio Rodolfo, «Κόκκινες στέγες», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 138

Θεοδωρίδης Πάνος, «Το ντέρμπι», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 139

Θεοδωρίδης Πάνος, «Ημερολόγιο εγγραμμάτου δικηγόρου, Βοδενά 1351», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 139-140

Weingarten Roman, «Η Αλίκη στους Κήπους του Λουξεμβούργου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 141-166

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Owuri», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 167

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Το δωμάτιό μου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 167

Μουρέλος Γιώργος, «Georges Thémelis, Choix de Poèmes», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 168-171

Μιχαήλ Κ., «Βάγιος Μπαγλάνης, Από τις συλλογές του και τρία ανέκδοτα-Εξήντα δύο ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 171-172

Μιχαήλ Κ., «Νίκου Σπάνια, Ποιήματα της τρίτης λεωφόρου (αρ. 3)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 172-173

Μιχαήλ Κ., «Λίζα Φραγκιάδη, Όστρακα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 173

Μουρέλος Γιώργος, «Παύλου Παπασιώπη, Εκτροπή, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 173-176

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Κιτσόπουλου, Η αποκαθήλωση», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 176

Μιχαήλ Κ., «Κατερίνα Πλασσαρά, Μικρός ιδιωτικός φόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 176-177

Μιχαήλ Κ., «Τόλης Νικηφόρου, Αλμπατσάλ, 12 διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 177-178

Μιχαήλ Κ., «Ιάσων Ευαγγέλου, Παράξενος κόσμος, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 178

Μιχαήλ Κ., «Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Υπατία», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 178

Μιχαήλ Κ., «Θ. Κωσταβάρας, Το φαγκότο ή το τραγικό τέλος του Νικηφόρου Φωκά και η ηρωϊκή ζωή του κ. Π. Ν. Πάστη», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 178-179

«Περιεχόμενα ΙΗ' τόμου (1972)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 181-184