Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νίκου Σπάνια, Ποιήματα της τρίτης λεωφόρου (αρ. 3)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 172-173