Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Τόλης Νικηφόρου, Αλμπατσάλ, 12 διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 177-178