Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Owuri», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 167