Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Ημερολόγιο εγγραμμάτου δικηγόρου, Βοδενά 1351», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 139-140