Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Ιωάννης», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 121-122