Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Παύλου Παπασιώπη, Εκτροπή, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 173-176