Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Βάγιος Μπαγλάνης, Από τις συλλογές του και τρία ανέκδοτα-Εξήντα δύο ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 211-214 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 171-172