Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1972, τεύχος 208-210

Μακρής Σόλων, «Η αγωνία του θεάτρου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 81-90

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Η αντιστροφή της μουσικής», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 91

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Επιστολή», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 91-92

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Η εκφορά του τοπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 92-93

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Ars poetica», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 93-94

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Γεωμετρία θανάτου (Ανατομία της μνήμης, Το κρύσταλλο, Φαέθων)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 94-96

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Ο πατέρας», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 97-102

Κωτσόπουλος Θάνος, «Η αρχαία τραγωδία και ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 103-106

Τσιαμπούση Καίτη, «Αφαίρεση μήτρας», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 107

Τσιαμπούση Καίτη, «Σαλή οδός», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 107-108

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Δέλιου, Ο μυθιστοριογράφος και ο αισθητικός του κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 109

Δημάδης Κώστας, «Αναγραφή δημοσιευμάτων Εμμανουήλ Κριαρά με την επιμέλεια των μαθητών του», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 109-110

Μιχαήλ Κ., «Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, Ραντεβού με τον πύργο του Άιφελ, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 110-111

Μιχαήλ Κ., «Πέτρου Χαρτοκόλλη, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται. . . », Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 111

Μιχαήλ Κ., «Νίνα Κοκκαλίδου-Ναχμία, Τηλεφωνικό κέντρο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 111-113

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Τα Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 113-116

Μιχαήλ Κ., «Αυρήλιος Ευστρατιάδης, Η σκάλα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 117

Μιχαήλ Κ., «Αυρήλιος Ευστρατιάδης, Επιλογή», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 117

Μιχαήλ Κ., «Μαρίνος Χαραλάμπους, Οι φωνές των δρόμων», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 117-118

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 119-120