Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Η εκφορά του τοπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 92-93