Είστε εδώ

Κωτσόπουλος Θάνος, «Η αρχαία τραγωδία και ο κινηματογράφος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 103-106