Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Πέτρου Χαρτοκόλλη, Ιδού ο Νυμφίος έρχεται. . . », Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 111