Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Νίνα Κοκκαλίδου-Ναχμία, Τηλεφωνικό κέντρο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 111-113