Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Γεωμετρία θανάτου (Ανατομία της μνήμης, Το κρύσταλλο, Φαέθων)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 94-96