Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Τα Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 208-210 (Ιούνιος-Αύγουστος 1972), σ. 113-116