Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1972, τεύχος 203-205

Κωνσταντίνος Β., «Μόνη ελπίς», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 30

Θέμελης Γιώργος, «Ποίηση και πεζογραφία. Δοκιμή για μια βαθύτερη διάκριση των ορίων», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 1-26

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Μονοσάνδαλος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 27

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Αλλοτρίωση», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 28

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Τα δέντρα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 28-29

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Φυλακή», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 29

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Ανάγνωση χριστιανικής επιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 31-36

«37η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Μιχαήλ Κ., «Γιώργου Μουρέλου, Μεταμορφώσεις του χρόνου», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 37-38

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θέμελη, Ηλιοσκόπιο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 38-39

Μιχαήλ Κ., «Ματθαίου Μουντέ, Η αντοχή των υλικών», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 39-40

Μιχαήλ Κ., «Μάκη Πανώριου, Η κατάκτηση, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 40