Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μάκη Πανώριου, Η κατάκτηση, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 40