Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ. Θέμελη, Ηλιοσκόπιο», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 38-39