Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Ανάγνωση χριστιανικής επιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 31-36