Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Μονοσάνδαλος», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 27