Είστε εδώ

«37η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. (έσω οπισθόφυλλο)