Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Μόνη ελπίς», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 30