Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1970, τεύχος 185-187

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η πλήξη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 151

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Σονέττο του Μεσοπολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 151-152

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Αθανασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 152

Σκαρίμπας Γιάννης, «Ζόμιο, το παιδί του τσίρκου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 163-165

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Αναπαράσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 166

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Ανασκαφή», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 166

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Επίσκεψη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 166

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Κτήτωρ», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 166

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Πολυδένδρι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 166

Μουρέλος Γιώργος, «Η δημιουργική φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 167-191

Ξεινός Γιώργος, «Το σον πλάσμα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 192

Ξεινός Γιώργος, «Αναστάσιμος τόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 192

Ξεινός Γιώργος, «Με πορτολάνο την απεραντοσύνη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 192

Ξεινός Γιώργος, «Ο βηματισμός των εξόριστων», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 192

Μπαγλάνης Βάγιος, «Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου, Τα δυο φεγγάρια», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 193

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πέτρου Σπεντζή, Στορίσματα για την ημέρα με τις προσδοκίες», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 193-195

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κώστα Πηγαδιώτη, Αγνώστου διαμονής», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 195-196

Μπαγλάνης Βάγιος, «Βενετίας Καπετανάκη, PROPATRIA», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 196

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ειρήνης Παναγή-Τσουλλή, Του πολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 196-197

«35η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 197

«Διαγωνισμός συγγραφής έργου από τη ζωή και την ιστορία της Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 198

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. (οπισθόφυλλο)

Μιχαήλ Κ., «Ένα σημαντικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Άλφρεντ Ντέμπλιν, Βερολίνο, Πλατεία Αλεξάντερ», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 153-162