Είστε εδώ

«Διαγωνισμός συγγραφής έργου από τη ζωή και την ιστορία της Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 198