Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πέτρου Σπεντζή, Στορίσματα για την ημέρα με τις προσδοκίες», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 193-195