Είστε εδώ

Σκαρίμπας Γιάννης, «Ζόμιο, το παιδί του τσίρκου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 163-165