Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Σονέττο του Μεσοπολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 185-187 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1970), σ. 151-152