Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1970, τεύχος 181-183

Κατσόγιαννης Ηλίας, «[Χειρόγραφο Ηλία Κατσόγιαννη]», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 49

(ανυπόγραφο), «Εις μνήμην», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 49

Δέλιος Γιώργος, «Αποχαιρετισμός της Εταιρίας Λογοτεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 50

(ανυπόγραφο), «[Εργοβιογραφικά του Ηλία Κατσόγιαννη]», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 50-51

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η παρουσία του Κατσόγιαννη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 52-53

Θέμελης Γιώργος, «Ο άνθρωπος και ο ποιητής», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 54-58

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Κάποιες θέσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 59

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Σονέτο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 58

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Ορθρινό», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 59-60

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Νυχτερινό τραγούδι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 60

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Δέηση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 60-61

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Ανάσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 61

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Δύση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 61-62

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Της πίστης μου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 62

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Χώμα μου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 63

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Νίτσα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 63-64

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Ελένη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 64-65

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Προσφορά», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 65-66

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Απολύτρωση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 66

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Η σβούρα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 67-69

Μουρέλος Γιώργος, «Η ελεύθερη φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 70-84

Δημάδης Κώστας, «Το κινεζάκι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 85-87

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Ταξίδια», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 88

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Πρόσκληση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 88-89

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Είσοδος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 89

Beckett Samuel, «Κωμωδία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 90-97

Μουρέλος Γιώργος, «Ρούλας Αλαβέρα, Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 98-100

Μπαγλάνης Βάγιος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Λήκυθος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 100

Μπαγλάνης Βάγιος, «Στεφ. Κωνσταντινίδη, Στο χρόνο ενός ονείρου και κάποιων μαρτυριών», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 101

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ιφιγένειας Διδασκάλου, Χρονικά», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 101-102

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μελίνας Κωστάκη, Βήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 102-103

Μπαγλάνης Βάγιος, «Λιλής Μπίτα, Ερινύες», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 103

(ανυπόγραφο), «Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 104