Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αποχαιρετισμός της Εταιρίας Λογοτεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 50