Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η παρουσία του Κατσόγιαννη», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 52-53