Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Στεφ. Κωνσταντινίδη, Στο χρόνο ενός ονείρου και κάποιων μαρτυριών», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 101