Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 181-183 (Μάρτιος-Μάιος 1970), σ. 104