Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1969, τεύχος 170-171

Μουρέλος Γιώργος, «Οι βιολογικές, οι ψυχολογικές και οι κοινωνικές βάσεις των Καλών Τεχνών (αναδημοσίευση)», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 1-17

Δημάκης Μηνάς, «Η μυθολογία των πραγμάτων στην ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 41-50

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Εκεί που οι ψυχές», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 50

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Σαββατόβραδο», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 51

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Γιατί ήρθαμε;», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 51-52

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Η μάνα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 52

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Νίτσα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 52-53

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Μες στην καρδιά μου», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 53

Θέμελης Γιώργος, «Ο επισκέπτης», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 54-60

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Ο μεσολαβητής», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 61-66

Ξεινός Γιώργος, «Άκου την μοναξιά. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 66

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κύπρου Χρυσάνθη, Λυρικός Λόγος (1934-1967)», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 67-68

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πάνου Ν. Παναγιωτούνη, Πρέβεζα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 68-69

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου, Περίπτωση σιωπής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 69-70

Μπαγλάνης Βάγιος, «Menke Katz, Ποιήματα από τη γη του Μάννα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 70-71

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 72