Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Γιατί ήρθαμε;», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 51-52