Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Menke Katz, Ποιήματα από τη γη του Μάννα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 70-71