Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου, Περίπτωση σιωπής, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 69-70