Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Άκου την μοναξιά. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 66