Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ο επισκέπτης», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 54-60