Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Εκεί που οι ψυχές», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 50