Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κύπρου Χρυσάνθη, Λυρικός Λόγος (1934-1967)», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 67-68