Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1958, τεύχος 45-46

Κόντογλου Φώτης, «Γέννηση», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 358

Κύρου Κλείτος, «Περπατούσες νευρικά. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 359-360

Σινόπουλος Τάκης, «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 361-365

Στεργιόπουλος Κώστας, «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 365-368

Σφακιανάκης Γιάννης Γ., «Συζήτηση πάνω στη σύγχρονη πεζογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 368-378

Νίντας Μπάμπης, «Άδοξον τέλος οικίας», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 379-380

Ωρολογάς Πέτρος, «Ένα κίνημα μεταξύ δύο πολέμων», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 381-386

Ζερβάνος Αλέξης, «Άφωνη μουσική», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 386

Κύρου Κλείτος, «Gore Vidal», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 387

Vidal Gore, «Μια στιγμή πράσινης δάφνης», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 387-390

Λιάσκας Βασίλης, «Ποιήματα [1-6]», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 391-392

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 393, 401

Παπασιώπης Παύλος, «Πολεμική περιπέτεια», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 394-399, 400

Λαχάς Κώστας, «Μην κινηθείς», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 399

Θέμελης Γιώργος, «Περιθώριο. Πέτρος Ωρολογάς», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 401-402

Νίντας Μπάμπης, «Κώστα Γαρίδη, Δύσκολες ώρες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 405-406

Νίντας Μπάμπης, «Άλκη Παπά, Μοναξιά, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 406

Νίντας Μπάμπης, «Γιάννας Χριστοφή, Σπουδή για ανακλητικό, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 406

Νίντας Μπάμπης, «Γιάννη Κορίδη, Το πρόσωπο της γης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 406

Νίντας Μπάμπης, «Κώστα Θεοφάνους, Ελεγείες, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 406

Νίντας Μπάμπης, «Αντώνη Τσακιρόπουλου, Έκσταση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 406-407

Νίντας Μπάμπης, «Πάνου Παναγιωτούνη, Θαλασσινά τραγούδια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 407

(ανυπόγραφο), «Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 407

«Ελαστικά ΕΒΕΜ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 407

«Περιεχόμενα Δ' τόμου (1958)», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 408-410

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 411

«Αλευροκυλινδρόμυλος Χατζηγιαννάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 412

«Ψυγεία Χαρίλαος», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 412

«Αλυσίδα Μακεδονική βιομηχανία ελαστικού», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 412

«ΣΙΖΑΛ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Βίλκα Βιομηχανία ιούτης, λινού, καννάβεως», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«ΦΙΞ», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. (οπισθόφυλλο)

Θρύλος Άλκης, «Το θέατρο. Η καλοκαιρινή θεατρική περίοδος», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 403-405